URALIC Keskus edendab ja kaitseb maailma 
põlisrahvaste inimõigusi. 
Keskendume uurali (soome-ugri ja samojeedi) rahvaste keelelistele ja kultuurilistele õigustele. 
EST