UNESCO ja Mehhiko valitsus korraldasid 27-28. veebruaril Mexico City's kõrgetasemelise konverentsi "Making a Decade of Action for Indigenous Languages” ("Kujundades tegusat kümnendit põliskeelte heaks"), kus osales ka Põlisrahvaste arengu keskus MTÜ juhataja Oliver Loode.  Konverentsi väljundiks saab Los Pinos lõppdokument, mis annab suuna rahvusvahelise põliskeelte kümnendi 2022-2032 ettevalmistamisele. 
Oliver Loode osales konverentsi temaatilise sessiooni "Põliskeeled õigussüsteemis ja avalikes teenustes" raportöörina, mida modereeris ÜRO Inimõiguste Ülemvoliniku büroo (OHCRH) põlisrahvaste ja vähemusrahvaste osakonna juhataja David Paulo.  Sessiooni üheks oluliseks soovituseks, oli käivitada töö põlis- ja ohustatud keelte kaitsele suunatud rahvusvahelise konventsiooni arendamise osas. 

Konverentsil esitleti nii UNESCO kui ka erinevate maailma põlisrahvaste organisatsioonide tegevusi põliskeelte kaitsel ja edendamisel ning seati eesmärke eelolevale rahvusvahelisele põliskeelte kümnendile 2022-2032. Võrreldes läinud aastal lõppenud rahvusvahelise põliskeelte aastaga 2019 saab kümnendi puhul eriti oluliseks finantsemehhanismide (sh avaliku ja erasektori doonorite poolt) loomine põliskeelte toetamiseks, regionaalne koordineerimine ja mõõdikute arendamine põliskeelte algatuste tulemuslikkuse kasvatamiseks. 

Konverentsil osalesid 52 riigi esindajad kõigilt kontinentidelt. Avapäeval 27. veebruaril osales ka UNESCO peasekretär Audrey Azoulay. 


Põlisrahvaste arengu keskus MTÜ tänab reisitoetuse eest Kodanikuühiskonna Sihtkapitali (KÜSK).

Konverentsi fotogalerii UNESCO Flickr lehel: 

https://www.flickr.com/photos/142810306@N07/albums/72157713279634442/with/49597160297/?fbclid=IwAR3cBrYSupIpP8Rt7ZphCBZWrpERIdTATN8DjrTdpFfJJH8UXr1RqQ--Nv0