Väiketoetuste konkurss - reeglid

SANA 2019: Kodanikuühiskonna võrgustik põlisrahvaste keelte säilimiseks ja taaselustamiseks  

Väiketoetuste konkursi reeglid  

Projekt "SANA 2019: Kodanikuühiskonna võrgustik põlisrahvaste keelte säilimiseks ja taaselustamiseks" kuulutab välja konkursi väiketoetustele. Konkurs toimub rahvusvahelise põlisrahvaste keelte aasta 2019 raames.  

Konkursi eesmärk: konkurss viiakse läbi eesmärgiga toetada uusi ja mittestandardseid kohaliku tasandi algatusi soome-ugri põlisrahvaste keelte arendamiseks ja kasutuseks Läänemere piirkonnas.  

Nõuded taotlejale

Taotlejateks võivad olla mittetulundusühingud, algatusrühmad (seltsingud) ja eraisikud järgnevatest riikidest: Eesti, Vene Föderatsioon (Karjala Vabariik, Leningradi oblast, Pihkva oblast, Murmanski oblast, Komi Vabariik), Soome, Rootsi, Norra ja Läti. 

Milliseid algatusi toetatakse?

-       Suunatud soome-ugri põlisrahvaste keelte arendamisele nende rahvaste traditsioonilistel asualadel

-       Uued ja iseseisvad algatused

-  Valdkonnaülesed algatused, st mis loovad seoseid keelte ja teiste valdkondadega (nt käsitöö, traditsioonilised elatusviisid, disain, traditsioonilised teadmised, loodus, kunst jne)

-       Wlluviimisel kasutatakse soome-ugri põlisrahvaste keeli

-       Toetavad kohaliku tasandi keeleaktivistide tegevust

-       Soodustavad soome-ugri põlisrahvaste keelte kasutust Internetis

-       Toetavad rahvusvahelise põlisrahvaste keelte aasta eesmärke

-       Toetavad rahvusvahelist ja piirkondadevahelist koostööd soome-ugri põlisrahvaste keelte arendamisel

-       Uuenduslikud ideed, mida on võimalik jagada teiste rahvastega kui häid näiteid kodanikuühiskonna poolt juhitud keeleaktivismist  

Milliseid algatusi ei toetata?

-       Suunatud taotleja alaliste ja/või regulaarsete tegevuste toetamiseks

-       Olemasolevad projektid või üritused, mis on juba saanud rahastuse teistest allikatest  

Konkursi ajakava ja aruandluse tähtajad  

Taotluste vastuvõtmine:                                         10. september – 10. november, 2018

Taotluste hindamine                                                 11. november – 15. detsember, 2018

Tulemuste teavitamine:                                           16. detsember, 2018

Lepingute sõlmimine toetuste saajatega:         16-30. detsember, 2018                                                            

Algatuste elluviimine                                                 16. detsember, 2018 – 15. märts, 2019

Vahearuande esitamine:                                         15. veebruar, 2019

Lõpparuande esitamine (sisuaruanne):             15. märts, 2019

Lõpparuande esitamine (finantsaruanne):       1. aprill, 2019

 

Väiketoetuste mahud

Väiketoetuste fondi kogumaht on 10 000 eurot.

Minimaalne toetuse summa: 200 eurot

Maksimaalne toetuse summa: 2000 eurot.

Ühistaotluste puhul (võrgustike poolt) võib maksimaalseks toetuseks olla 5000 eurot.  

Taotluse esitamine

Palume taotluse esitada veebipõhiselt aadressil https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdObqN-UyEfUI6fTb-BI41P8PaYRKSjy-25Ftpi6lxUDtfOcQ/viewform või täites MS Word'i põhise ankeedi, mis on allalaetav siit: http://uralic.org/projektid/sana-2019 . Word'i ankeedi palume saata e-postiga aadressile network.sana2019@gmail.com. Tehniliste küsimuste või probleemide korral palume kirjutada samale aadressile. 

Valikuprotseduur

Väiketoetuste jagamiseks moodustatakse žürii, mis koosneb projekti "SANA 2019: Kodanikuühiskonna võrgustik põlisrahvaste keelte säilimiseks ja taaselustamiseks" partneritest:

  1. Etnokultuuriliste keskuste ja pärandikaitse organisatsioonide assotsiatsioon «EHHO» (Karjala Vabariik, Venemaa)
  2. Põlisrahvaste toetuse ja rahvadiplomaatia keskus «Nuori Karjala» (Karjala Vabariik, Venemaa)
  3. Karjala Keele Kodu (Karjala Vabariik, Venemaa)
  4. Isuri rahva ühendus «Šoikula» (Leningradi oblast, Venemaa)
  5. MTÜ Põlisrahvaste Arengu Keskus (Eeesti)
  6. SA Seto Kultuuri Fond (Eesti)
  7. Giellabalggis ry (Soome) 

Informatsioon väiketoetuste saajatele

Enne toetuse kasutuse lepingute sõlmimist esitavad konkursi võitjad järgnevad dokumendid Assotsiatsioonile «EHHO»

- Juriidilised isikud: põhikiri, registreerimist tõendavad dokumendid, pangarekvisiidid

- Eraisikud: passikoopia, pangarekvisiidid

- Algatusrühmad (seltsingud) – seltsingu asutamist tõendav dokument (vabas vormis), koordinaatori kontaktinfo saranaselt eraisikust taotlejatega  

Toetuse saajad esitavad sisulised ja finantsaruanded toetava dokumentatsiooniga ettenähtud tähtaegades (vt. Konkursi ajakava ja aruandluse tähtajad). Aruanded esitatakse elektrooniliselt vajalike manustega, sh foto- ja videomaterjaliga.  

Võitjad osalevad projekti"SANA 2019: Kodanikuühiskonna võrgustik põlisrahvaste keelte säilimiseks ja taaselustamiseks" lõppüritusel Petrozavodkskis (18-19. aprill, 2019) Karjala Vabariigis.  

Projekti partnerid määravad endi seast igale toetuse saajale konsultandi toetamaks algatuse läbiviimist. Konsultandil on õigus osaleda toetatava algatuse üritustel.  

Toetuste abil valminud tulemused ja materjalid peavad olema kättesaadavad edasiseks teavitamiseks. Toetatud algatused võivad olla kaasatud interaktiivsesse trükisesse soome-ugri keeleaktivismi headest praktikatest.  

Konkursi võitjad võimaldavad Assotsiatsioonil «EHHO» ja teistel projekti SANA 2019 partneritel, aga ka Põhjamaade Ministrite Nõukogul, kasutada toetuste kaudu valminud materjale jt tulemusi.  

Toetuste saajad võivad olla kutsutud koolitusseminarile Inaris (Soomes), mis toimub 21-23.01.2019.  

Projekti kokkuvõte 

Projekt "SANA 2019: kodanikuühiskonna võrgustik põlisrahvaste keelte toetuseks" ühendab soome-ugri põlisrahvaste keelte säilimise ja taaselustamisega tegelevaid organisatsioone Läänemere piirkonnas. Projekti elluviimine kattub ajaliselt ÜRO rahvusvahelise põlisrahvaste keelte aastaga 2019, millele projekt annab omapoolse sisulise panuse. SANA 2019 ühendab järgnevat seitset partnerorganisatsiooni: Assotsiatsioon "EHHO" (juhtpartner), põlisrahvaste toetuse ja rahvadiplomaatia keskus "Nuori Karjala", Karjala Keele Kodu (Karjala Vabariik); isurite ühendus Šoikula (Leningradi oblast), MTÜ Põlisrahvaste Arengu Keskus ("URALIC"), Seto Kultuuri Fond (Eesti) ja soome saamide organisatsioon Giellabalggis ry. Projekti rahastab Põhjamaade Ministrite Nõukogu.

 


EST