Põlisrahvaste Arengu Keskuse juhataja Oliver Loode on valitud Endangered Languages Project’i (ELP) nõukogu liikmeks. Oliver Loode peamiseks ülesandeks nõukogu liikmena on tugevdada soome-ugri keelte positsiooni ELP veebiplatvormil ning jagada soome-ugri häid praktikaid põliskeelte hoidmisest ja taaselustamisest ELP partnerite ja kasutajatega üle maailma.

Endangered Languages Project on kollaboratiivne veebiruum teabe, ressursside ja ideede vahetamiseks eesmärgiga tugevdada maailma ohustatud keeli. ELP seab tehnoloogia organisatsioonide ja inimeste teenistusse, kes kaitsevad ohustatud keeli nende dokumenteerimise, säilitamise ja õpetamise kaudu. ELP veebiplatvormi (www.endangeredlanguages.com) kaudu on kasutajatel ligipääs aktuaalsele ja terviklikule teabele ohustatud keeltest ja keeleressurssidest, mis on esitatud ELP partnerite poolt. Kasutajatel on võimalus veebistada oma keeli teksti-, heli- või videofailide ning muu keelealase teabe üleslaadimise teel ELP platvormile. ELP arendust juhtis algselt Google, praegu juhivad projekti First Peoples’ Cultural Council (Kanada) ja Endangered Languages Catalogue/Endangered Languages Project (ELCat/ELP) meeskond Hawaii Ülikoolis (USA) koostöös ELP nõukoguga.