SANA 2019 projektimeeskond annab teada, et soome-ugri keelealgatuste väiketoetuste konkursile laekus tähtajaks 65 taotlust kolmest riigist: Vene Föderatsioonist (Karjala, Udmurdi ja Mari El Vabariigid, Leningradi, Vologda, Pihkva oblastid ja Sankt-Peterburg), Eestist ja Lätist.  28 taotlust saabus eraisikutelt, 19 algatusrühmadelt (seltsingutelt) ja 15 mittetulundusühingutelt. Soome-ugri keelteks, mida projektitaotlustega soovitakse edendada, on isuri, soome (ingerisoome murre), karjala (päriskarjala, livviko, tveri murded), vadja, komi, vepsa, mari, seto ja liivi keeled. Taotluste kogusummaks on 89 164, mis ületas konkursi fondi (10 000 eurot) pea üheksakordselt.  

SANA 2019 väiketoetuste konkursi eesmärgiks on toetada kohaliku tasandi algatusi soome-ugri põlisrahvaste keelte arendamiseks ja kasutuseks Läänemere piirkonnas.  Konkursi raames toetatakse eelkõige uusi ja iseseisvaid algatusi, mille eesmärgiks on säilitada või taaselustada soome-ugri põlisrahvaste keeli nende traditsioonilistel asualadel. 

Konkursi žürii koosneb SANA 2019 projekti partnerite esindajatest. Taotluste menetlemine toimub kolmes voorus: tehniline, individuaalne ja kollegiaalne. Väiketoetuste konkursi tulemused selguvad 2018. a detsembri keskel.  

Projekt "SANA 2019: kodanikuühiskonna võrgustik põlisrahvaste keelte taaselustamiseks" ühendab organisatsioone soome-ugri põlisrahvaste keelte säilimiseks ja taaselustamiseks Läänemere piirkonnas. Projekti elluviimine kattub ajaliselt ÜRO rahvusvahelise põlisrahvaste keelte aastaga 2019, millele projekt annab omapoolse sisulise panuse. SANA 2019 ühendab järgnevat seitset partnerorganisatsiooni: Assotsiatsioon "EHHO" (juhtpartner), põlisrahvaste toetuse ja rahvadiplomaatia keskus "Nuori Karjala", Karjala Keele Kodu (Karjala Vabariik); isurite ühendus Šoikula (Leningradi oblast), MTÜ Põlisrahvaste Arengu Keskus ("URALIC"), Seto Kultuuri Fond (Eesti) ja soome saamide organisatsioon Giellabalggis ry. Projekti rahastab Põhjamaade Ministrite Nõukogu.  

Täiendav info:  

Eestis ja Soomes: Oliver Loode (oliver.loode@uralic.org ) 

Venemaal: Svetlana Koltšurina (etnoecho@gmail.com), Aleksei Tsõkarev (alexey.tsykarev@gmail.com)