Kultuuriministeerium andis 14. novembril põhimõttelise toetuse MTÜ Eesti Haabjaselts ja MTÜ Põlisrahvaste Arengu Keskus ettepanekule nomineerida Soomaa haabjaehitus UNESCO vaimse kultuuripärandi nimistusse koos soovitusega alustada kande ettevalmistuse protsessi.

Sellega käivitub algatuse “Soomaa haabjas UNESCOsse” järgmine etapp, millesse kaasatakse ka UNESCO Eesti Rahvusliku Komisjon, Rahvakultuuri Keskus, täiendavad eksperdid ning partnerid. 

Meenutame, et MTÜ Eesti Haabjaselts ja MTÜ Põlisrahvaste Arengu Keskus esitasid 10. oktoobril ühispöördumise kultuuriminister Indrek Saarele ettepanekuga kaasa aidata Soomaa haabjaehituse esitamisele UNESCO vaimse kultuuripärandi esindusnimekirja, tulenevalt haabjaehituse oskuse olulisusest Soomaa ja kogu Pärnu jõgikonna vaimses kultuuripärandis.  

Täiendavaks põhjenduseks haabja viimiseks UNESCO-sse on ühepuupaatide olulisus paljude soome-ugri hõimurahvaste vaimses kultuuripärandis, mistõttu Soomaa haabja ehitamise tunnustamine UNESCO poolt aitaks kaasa ühepuupaatide ehitamise oskuste väärtustamisele ja edasikestmisele ka Venemaa hõimurahvaste seas.  

Algatusrühma eesärgiks on jõuda olulise verstapostini – näiteks nominatsiooni esitamiseni Eesti Vabariigi poolt UNESCOsse – 2020. aastaks, mil Tartus toimub 8. soome-ugri rahvaste maailmakongress. Selleks puhuks on kavas korraldada ka soome-ugri haabjasõit Emajõel.  


Rohkem infot: 

Aivar Ruukel (Tel. +372 506 1896, aivar.ruukel@gmail.com)

Oliver Loode  (Tel. +372 513 2992, oliver.loode@uralic.org)